มนุษย์นอยด์ https://ploysaiiii.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=15-04-2009&group=4&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=15-04-2009&group=4&gblog=24 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[พักปฏิบัติการต่อต้านความอ้วนชั่วคราว...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=15-04-2009&group=4&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=15-04-2009&group=4&gblog=24 Wed, 15 Apr 2009 18:15:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=14-04-2009&group=4&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=14-04-2009&group=4&gblog=23 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 22]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=14-04-2009&group=4&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=14-04-2009&group=4&gblog=23 Tue, 14 Apr 2009 19:31:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=13-04-2009&group=4&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=13-04-2009&group=4&gblog=22 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 21]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=13-04-2009&group=4&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=13-04-2009&group=4&gblog=22 Mon, 13 Apr 2009 23:03:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=12-04-2009&group=4&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=12-04-2009&group=4&gblog=21 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 20]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=12-04-2009&group=4&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=12-04-2009&group=4&gblog=21 Sun, 12 Apr 2009 14:43:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=11-04-2009&group=4&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=11-04-2009&group=4&gblog=20 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 19]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=11-04-2009&group=4&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=11-04-2009&group=4&gblog=20 Sat, 11 Apr 2009 15:50:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=10-04-2009&group=4&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=10-04-2009&group=4&gblog=19 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 18]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=10-04-2009&group=4&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=10-04-2009&group=4&gblog=19 Fri, 10 Apr 2009 20:01:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=09-04-2009&group=4&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=09-04-2009&group=4&gblog=18 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 17]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=09-04-2009&group=4&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=09-04-2009&group=4&gblog=18 Thu, 09 Apr 2009 20:28:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=08-04-2009&group=4&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=08-04-2009&group=4&gblog=17 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 16]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=08-04-2009&group=4&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=08-04-2009&group=4&gblog=17 Wed, 08 Apr 2009 20:42:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=07-04-2009&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=07-04-2009&group=4&gblog=16 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 15]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=07-04-2009&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=07-04-2009&group=4&gblog=16 Tue, 07 Apr 2009 22:09:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=06-04-2009&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=06-04-2009&group=4&gblog=15 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 14]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=06-04-2009&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=06-04-2009&group=4&gblog=15 Mon, 06 Apr 2009 19:28:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=05-04-2009&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=05-04-2009&group=4&gblog=14 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 13]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=05-04-2009&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=05-04-2009&group=4&gblog=14 Sun, 05 Apr 2009 20:12:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=04-04-2009&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=04-04-2009&group=4&gblog=12 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 12]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=04-04-2009&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=04-04-2009&group=4&gblog=12 Sat, 04 Apr 2009 13:35:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=03-04-2009&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=03-04-2009&group=4&gblog=11 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 11]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=03-04-2009&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=03-04-2009&group=4&gblog=11 Fri, 03 Apr 2009 20:03:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=02-04-2009&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=02-04-2009&group=4&gblog=10 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 10]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=02-04-2009&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=02-04-2009&group=4&gblog=10 Thu, 02 Apr 2009 16:46:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=07-04-2009&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=07-04-2009&group=6&gblog=3 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[บ่น บ๊น บ่น : อารมณ์...ระบาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=07-04-2009&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=07-04-2009&group=6&gblog=3 Tue, 07 Apr 2009 22:24:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=03-04-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=03-04-2009&group=6&gblog=2 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[บ่น บ๊น บ่น : อันตัวข้าพเจ้า...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=03-04-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=03-04-2009&group=6&gblog=2 Fri, 03 Apr 2009 14:03:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=02-04-2009&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=02-04-2009&group=6&gblog=1 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[อารัมภบล็อค]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=02-04-2009&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=02-04-2009&group=6&gblog=1 Thu, 02 Apr 2009 10:11:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=27-03-2009&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=27-03-2009&group=5&gblog=1 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[Review : ทำสีผมครั้งแรกกับน้ำยาย้อมผมแบบสระ Prettia]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=27-03-2009&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=27-03-2009&group=5&gblog=1 Fri, 27 Mar 2009 21:20:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=01-04-2009&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=01-04-2009&group=4&gblog=9 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 9]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=01-04-2009&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=01-04-2009&group=4&gblog=9 Wed, 01 Apr 2009 17:53:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=31-03-2009&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=31-03-2009&group=4&gblog=8 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 8]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=31-03-2009&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=31-03-2009&group=4&gblog=8 Tue, 31 Mar 2009 15:09:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=30-03-2009&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=30-03-2009&group=4&gblog=7 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 7]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=30-03-2009&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=30-03-2009&group=4&gblog=7 Mon, 30 Mar 2009 19:32:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=29-03-2009&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=29-03-2009&group=4&gblog=6 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 6]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=29-03-2009&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=29-03-2009&group=4&gblog=6 Sun, 29 Mar 2009 18:35:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=28-03-2009&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=28-03-2009&group=4&gblog=5 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=28-03-2009&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=28-03-2009&group=4&gblog=5 Sat, 28 Mar 2009 20:00:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=27-03-2009&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=27-03-2009&group=4&gblog=4 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 4]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=27-03-2009&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=27-03-2009&group=4&gblog=4 Fri, 27 Mar 2009 21:21:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=26-03-2009&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=26-03-2009&group=4&gblog=3 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=26-03-2009&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=26-03-2009&group=4&gblog=3 Thu, 26 Mar 2009 21:21:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=25-03-2009&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=25-03-2009&group=4&gblog=2 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน...วันที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=25-03-2009&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=25-03-2009&group=4&gblog=2 Wed, 25 Mar 2009 21:21:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=24-03-2009&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=24-03-2009&group=4&gblog=1 https://ploysaiiii.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่ม...ปฏิบัติการต่อต้านความอ้วน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=24-03-2009&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploysaiiii&month=24-03-2009&group=4&gblog=1 Tue, 24 Mar 2009 21:22:15 +0700